Ima jedan dom sred grada, u njem mir i radost vlada,

ovdje svatko je pozdravljen i nitko nije tu osamljen.

 

http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/939216domum1.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/153160domum2.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/987950domum3.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910486vodoskok.jpg

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA DJELOVANJA

Last Updated on Friday, 20 May 2016 07:18 Written by helga Monday, 16 May 2016 11:57

 

Poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica temelji se na zakonima i drugim propisima kojima se uređuje područje djelovanje i to na:

 

- Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br. 157/2013; 152/2014 i 99/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o ustanovama (NN br. 76/1993; 29/1997; 47/1999 i 35/2008), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Obiteljskom zakonu (NN br. 103/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/2008; 71/2010; 139/2010; 22/2011; 84/2011; 154/2011; 12/2012; 35/2012; 70/2012; 144/2012; 82/2013; 159/2013; 22/2014 i 154/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013 i 137/2013), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o radu (NN br. 93/2014) kojeg možete pogledati ovdje

- Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/2014; 118/2014 i 154/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o hrani (NN br. 81/2013 ; 14/2014 i 30/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/1997; 64/2000; 65/2009 i 125/2011), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o proračunu (NN br. 87/2008; 136/2012 i 15/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/2010 i 19/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o doprinosima (NN br. 84/2008; 152/2008; 94/2009; 18/2011; 22/2012; 144/2012; 148/2013; 41/2014 i 143/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Ovršnom zakonu (NN br. 112/2012; 25/2013 i 93/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o porezu na dohodak (NN br. 177/2004; 73/2008; 80/2010; 114/2011; 22/2012; 144/2012; 43/2013; 120/2013; 125/2013;148/2013; 83/2014 i 143/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o platnom prometu (NN br. 133/2009 i 136/2012), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o plaćama u javnim službama (NN br. 27/2001 i 39/2009), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/2014)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 66/2015)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijlane skrbi, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima (NN br. 47/2002)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe (NN br. 121/2000)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 29/1998)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 30/1999)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 38/2004)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 115/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 93/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 135/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o proračunskim klasiifikacijama (NN 26/2010) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasiifikacijama (NN 120/2013) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/2009) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 142/2014) kojeg možete pogledati  ovdje

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/2012) kojeg možete pogledati  ovdje

- Dodatak 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/2012) kojeg možete pogledati  ovdje

- Dodatak 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 150/2013) kojeg možete pogledati  ovdje

- Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 42/2014) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (NN br. 66/2015) kojeg možete pogledati  ovdje

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Last Updated on Wednesday, 22 April 2015 09:56 Written by helga Wednesday, 22 April 2015 09:43

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica možete pogledati ovdje

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu možete pogledati ovdje

Dopuna Plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu možete pogledati ovdje

 

Program međugeneracijske solidarnosti "Dnevni boravak i pomoć u kući"

Last Updated on Thursday, 13 December 2012 11:45 Written by Dom Koprivnica Thursday, 13 December 2012 09:54

Program međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući“

Provodi se na području gradova Koprivnica, Đurđevac i Križevci, uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, Koprivničko-križevačke županije i gradova uključenih u Program. Tim za provedbu Programa sastoji se od voditelja, medicinske sestre, domaćice dnevnog boravka, 10 gerontodomaćica, 2 pomoćna radnika i jedne spremačice.

Pomoć u kući namijenjena je svim osobama starijim od 65 godina koje u kućanstvu žive same, s bračnim drugom ili sa drugom starijom osobom, a nemaju sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju.

Usluge se pružaju u kućanstvu korisnika u skladu s katalogom usluga, a koji obuhvaća:

A) Organiziranje prehrane

B) Kućni poslovi i uređenje okućnice

C) Osobna higijena i osobna zdravstvena skrb

D) Psihosocijalna podrška

E) Posredovanje u ostvarivanju raznih prava

Sve usluge iz Programa za korisnike su besplatne.

NAPOMENA: Za provedbu ovih Programa na području grada Križevaca i pripadajućih općina zaduženo je Gradsko društvo Crvenog križa grada Križevaca (kontakt 048/711-700)

 

Pomoć u kući starijim osobama

Last Updated on Thursday, 13 December 2012 13:09 Written by Dom Koprivnica Thursday, 13 December 2012 08:58

Projekt „Pomoć u kući starijim osobama“

Provodi se na području općina Koprivničko – križevačke županije. Ciljane skupine su osobe starije od 65 godina, slabijeg zdravstvenog i imovinskog stanja koje su ovisne o pomoći drugih osoba, a u kućanstvu žive same ili sa bračnim drugom. Izuzetno se u projekt može uključiti i osoba mlađa od 65 godina, ako za to postoje zdravstvene indikacije.

Ciljevi Projekta:

- poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi,

- ostanak aktivnih i uključenih osoba u svojim lokalnim sredinama,

- uvođenje novih usluga s područja socijalne skrbi,

-zapošljavanje osoba s otežanim faktorom zapošljivosti,

- senzibilizacija lokalne zajednice za nove oblike rješavanja problema osoba starije dobi.

Pružanje usluge pomoći u kući Katalogom usluga obuhvaćene su slijedeće usluge:

1. Organiziranje prehrane

2.Obavljanje kućanskih poslova

3.Održavanje osobne higijene

4.Posredovanje u ostvarivanju prava i druženje

Svaka gerontodomaćica skrbi o 10-12 osoba, kojima pruža usluge pomoći u njihovim vlastitim domovima. Usluge se pružaju prema tjednom rasporedu obilazaka i u skladu s katalogom usluga. Važno je znati da je gerontodomaćica osoba koja ima mjesto prebivališta u općini na području koje obavlja posao, što pridonosi većem povjerenju korisnika, ali i većoj mogućnosti kontrole rada.

Projekt „Pomoć u kući starijim osobama“ financira Koprivničko-križevačka županija i općine na području kojih se projekt provodi.

 

Statut Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Last Updated on Wednesday, 13 November 2013 11:41 Written by helga Friday, 24 August 2012 13:05

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica na svojoj 06. sjednici održanoj 23. listopada 2013. godine donijelo je  Statut Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica (pročišćeni tekst)  Pogledajte ovdje

 

 

Page 1 of 2

«StartPrev12NextEnd»
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting