Ima jedan dom sred grada, u njem mir i radost vlada,

ovdje svatko je pozdravljen i nitko nije tu osamljen.

 

http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/939216domum1.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/153160domum2.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/987950domum3.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910486vodoskok.jpg

Pravilnik o radu i sistematizaciji

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 13:17 Written by Dom Koprivnica Tuesday, 29 January 2019 13:15

Pravilnik o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica - Ovdje

 

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA DJELOVANJA

Last Updated on Friday, 20 May 2016 07:18 Written by helga Monday, 16 May 2016 11:57

 

Poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica temelji se na zakonima i drugim propisima kojima se uređuje područje djelovanje i to na:

 

- Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br. 157/2013; 152/2014 i 99/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o ustanovama (NN br. 76/1993; 29/1997; 47/1999 i 35/2008), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Obiteljskom zakonu (NN br. 103/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/2008; 71/2010; 139/2010; 22/2011; 84/2011; 154/2011; 12/2012; 35/2012; 70/2012; 144/2012; 82/2013; 159/2013; 22/2014 i 154/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013 i 137/2013), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o radu (NN br. 93/2014) kojeg možete pogledati ovdje

- Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/2014; 118/2014 i 154/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o hrani (NN br. 81/2013 ; 14/2014 i 30/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/1997; 64/2000; 65/2009 i 125/2011), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o proračunu (NN br. 87/2008; 136/2012 i 15/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/2010 i 19/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o doprinosima (NN br. 84/2008; 152/2008; 94/2009; 18/2011; 22/2012; 144/2012; 148/2013; 41/2014 i 143/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Ovršnom zakonu (NN br. 112/2012; 25/2013 i 93/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o porezu na dohodak (NN br. 177/2004; 73/2008; 80/2010; 114/2011; 22/2012; 144/2012; 43/2013; 120/2013; 125/2013;148/2013; 83/2014 i 143/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o platnom prometu (NN br. 133/2009 i 136/2012), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o plaćama u javnim službama (NN br. 27/2001 i 39/2009), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/2014)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 66/2015)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijlane skrbi, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima (NN br. 47/2002)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe (NN br. 121/2000)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 29/1998)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 30/1999)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 38/2004)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 115/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 93/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 135/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o proračunskim klasiifikacijama (NN 26/2010) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasiifikacijama (NN 120/2013) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/2009) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 142/2014) kojeg možete pogledati  ovdje

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/2012) kojeg možete pogledati  ovdje

- Dodatak 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/2012) kojeg možete pogledati  ovdje

- Dodatak 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 150/2013) kojeg možete pogledati  ovdje

- Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 42/2014) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (NN br. 66/2015) kojeg možete pogledati  ovdje

 

Program međugeneracijske solidarnosti "Dnevni boravak i pomoć u kući"

Last Updated on Thursday, 13 December 2012 11:45 Written by Dom Koprivnica Thursday, 13 December 2012 09:54

Program međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući“

Provodi se na području gradova Koprivnica, Đurđevac i Križevci, uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, Koprivničko-križevačke županije i gradova uključenih u Program. Tim za provedbu Programa sastoji se od voditelja, medicinske sestre, domaćice dnevnog boravka, 10 gerontodomaćica, 2 pomoćna radnika i jedne spremačice.

Pomoć u kući namijenjena je svim osobama starijim od 65 godina koje u kućanstvu žive same, s bračnim drugom ili sa drugom starijom osobom, a nemaju sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju.

Usluge se pružaju u kućanstvu korisnika u skladu s katalogom usluga, a koji obuhvaća:

A) Organiziranje prehrane

B) Kućni poslovi i uređenje okućnice

C) Osobna higijena i osobna zdravstvena skrb

D) Psihosocijalna podrška

E) Posredovanje u ostvarivanju raznih prava

Sve usluge iz Programa za korisnike su besplatne.

NAPOMENA: Za provedbu ovih Programa na području grada Križevaca i pripadajućih općina zaduženo je Gradsko društvo Crvenog križa grada Križevaca (kontakt 048/711-700)

 

Pomoć u kući starijim osobama

Last Updated on Thursday, 13 December 2012 13:09 Written by Dom Koprivnica Thursday, 13 December 2012 08:58

Projekt „Pomoć u kući starijim osobama“

Provodi se na području općina Koprivničko – križevačke županije. Ciljane skupine su osobe starije od 65 godina, slabijeg zdravstvenog i imovinskog stanja koje su ovisne o pomoći drugih osoba, a u kućanstvu žive same ili sa bračnim drugom. Izuzetno se u projekt može uključiti i osoba mlađa od 65 godina, ako za to postoje zdravstvene indikacije.

Ciljevi Projekta:

- poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi,

- ostanak aktivnih i uključenih osoba u svojim lokalnim sredinama,

- uvođenje novih usluga s područja socijalne skrbi,

-zapošljavanje osoba s otežanim faktorom zapošljivosti,

- senzibilizacija lokalne zajednice za nove oblike rješavanja problema osoba starije dobi.

Pružanje usluge pomoći u kući Katalogom usluga obuhvaćene su slijedeće usluge:

1. Organiziranje prehrane

2.Obavljanje kućanskih poslova

3.Održavanje osobne higijene

4.Posredovanje u ostvarivanju prava i druženje

Svaka gerontodomaćica skrbi o 10-12 osoba, kojima pruža usluge pomoći u njihovim vlastitim domovima. Usluge se pružaju prema tjednom rasporedu obilazaka i u skladu s katalogom usluga. Važno je znati da je gerontodomaćica osoba koja ima mjesto prebivališta u općini na području koje obavlja posao, što pridonosi većem povjerenju korisnika, ali i većoj mogućnosti kontrole rada.

Projekt „Pomoć u kući starijim osobama“ financira Koprivničko-križevačka županija i općine na području kojih se projekt provodi.

 

Statut Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 13:32 Written by helga Friday, 24 August 2012 13:05

Statut Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica (pročišćeni tekst) - Ovdje

Izmjena Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 2017. godina - Ovdje

Izmjena Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 2018. godina - Ovdje

 

Page 1 of 2

«StartPrev12NextEnd»
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting