Odluke Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica donesene u 2013. godini.

Last Updated on Tuesday, 11 August 2015 11:09 Written by Administrator Monday, 14 October 2013 10:21

 

 

8. sjednica Upravnog vijeća 31.12.2013.

- Odluka o utvrđivanju Izmjena financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2013. godinu - ovdje

- Odluka o usvajanju Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2013. godinu - ovdje

- Odluka o utvrđivanju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2014. godinu - ovdje

- Odluka o utvrđivanju projekcija financijskih planova Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2015.-2017. godinu - ovdje

- Odluka o utvrđivanju Obrazloženja Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2014. godinu - ovdje

- Program rada Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2014. godinu - ovdje

- Odluka o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica - ovdje

- Odluka o davanju ovlaštenja ravnateljici za dogovaranje niže cijene zakupa poslovnog prostora - ovdje

- Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici vezano uz otkazivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Vjekoslavom Golubom - ovdje

- Odluka o prihvatu otkaza Ugovora o zakupu poslovnog prostora - ovdje

 

7. sjednica Upravnog vijeća 11.11.2013.

- Odluka o usvajanju Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2013. godinu - ovdje

 

6. sjednica Upravnog vijeća 23.10.2013.

- Odluka o imenovanju ravnateljice Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica - ovdje

- Statut Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica (pročišćeni tekst) - ovdje

- Odluka o utvrđivanju Izmjena Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2013. godinu - ovdje

 

5. sjednica Upravnog vijeća 03.10.2013.

- Odluka o Izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2013. godinu - ovdje

- Odluka o izboru kandidata za radno mjesto ravnatelja/ravnateljice - ovdje

- Odluka o izboru kandidata za radno mjesto ravnatelja/ravnateljice - odgovor kandidatima - ovdje

- Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica - ovdje

- Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis na dan 31.12.2013. - ovdje

 

4. sjednica Upravnog vijeća 09.09.2013.

- Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica - ovdje

- Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica - ovdje

 

3. sjednica Upravnog vijeća 13.08.2013.

- Odluka o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica - ovdje

 

1. sjednica Upravnog vijeća 12.07.2013.

- Odluka o konstituiranju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica - ovdje