Opći akti Doma

Pravilnik o radu i sistematizaciji

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA DJELOVANJA

Statut Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Katalog informacija