Čestitanje Uskrsa

Čestitanje Uskrsa

Ravnateljica Doma Željka Koluder-Vlahinja, zajedno sa suradnicama, obišla je sve korisnike Doma i čestitala im nadolazeće blagdane.