Cjenik

I. stupanj njege

Jednokrevetna soba s balkonom3.600,00 kn
Jednokrevetna soba bez balkona3.300,00 kn
Dvokrevetna soba s balkonom3.200,00 kn
Dvokrevetna soba bez balkona3.000,00 kn
Apartman jednokrevetni5.200,00 kn
Apartman dvokrevetni3.800,00 kn

II. stupanj njege

Jednokrevetna soba s balkonom za teže pokretne3.900,00 kn
Dvokrevetna soba s balkonom za teže pokretne3.600,00 kn
Dvokrevetna soba bez balkona za teže pokretne3.300,00 kn
Trokrevetna soba bez balkona za teže pokretne3.100,00 kn

III. stupanj njege

Jednokrevetna soba s balkonom za nepokretne4.000,00 kn
Dvokrevetna soba s balkonom za nepokretne3.700,00 kn
Dvokrevetna soba bez balkona za nepokretne3.400,00 kn
Trokrevetna soba bez balkona za nepokretne3.300,00 kn

Cijene dodatnih usluga

Dodatak za dijetalnu prehranu (međuobrok) po danu8,00 kn
Dodatak za serviranje hrane u sobu za korisnike po obroku10,00 kn
Kupanje korisnika I. stupnja njege (uz pranje kose)30,00 kn
Prijevoz na liječničke preglede u Koprivnici korisnicima I. stupnja njege20,00 kn
Prijevoz i pratnja kod liječničkog pregleda u Koprivnici korisnicima I. stupnja njege70,00 kn
Pranje rublja u zasebnim strojevima za pranje20,00 kn
Doplata struje za hladnjak mjesečno40,00 kn
Doplata struje za ventilatore mjesečno (od 01.06. do 31.08.)30,00 kn
Doplata struje za privatne klima uređaje mjesečno (od 01.06. do 31.08.)100,00 kn
Dodatak za korisnika IV. stupnja njege 750,00 kn
Cijena ručka za vanjske korisnike po obroku25,00 kn

Navedene cijene primjenjuju se od 01.01.2022. godine