Veljača 2020.

  • Turnir Nada
  • Turnir Nada
  • Turnir Nada
  • Mjesečni sastanak s korisnicima
  • Ispovijed
  • Sveta misa
  • Kreativna radionica
  • Valentinovo u Domu
  • Maškare u Domu
  • Proslava rođendana korisnika