“Jedan sat pjesme i poezije”

“Jedan sat pjesme i poezije”

Imali smo priliku uživati u prekrasnom programu na kojemu je Vlado Mihaljević Kantor, pisac i pjesnik, pjevao međimurske i podravske stare melodije uz pratnju na gitari, a Josip Blažek recitirao poeziju Peterančana Frana Galovića iz zbirke “Z mojih bregov” nastale 1913. i 1914. godine. Kroz program nas je vodio prof. Radovan Kranjčev.