Pristup informacijama

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica glede ostvarivanja prava na pristup informacijama. Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

IZVJEŠTAJI O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvještaj o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu možete pogledati ovdje i ovdje

Izvještaj o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete pogledati ovdje i ovdje

Izvještaj o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete pogledati ovdje i ovdje

Izvještaj o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete pogledati ovdje i ovdje

Službenik za zaštitu osobnih podataka i Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Vlatka Grotić-Samaržija
Trg Eugena Kumičića 17, Koprivnica

tel:048/250-209
e-mail: vlatka.grotic.samarzija@dom-kc.hr