Obavijesti socijalne službe

GRUPNI RAD S KORISNICIMA

Sastanak upravljačkog tima i korisnika Doma – prvi tjedan u mjesecu

VRIJEME RADA SOCIJALNE SLUŽBE SA STRANKAMA

SVAKI RADNI DAN 8:00 – 11:00 SATI

VRIJEME POSJETA KORISNICIMA DOMA

Ponedjeljkom, srijedom, petkom i nedjeljom od 14:00 do 16:00 sati uz obaveznu najavu

VRIJEME SERVIRANJA OBROKA

DORUČAK: 7:30 i 8:15 SATI

RUČAK 12:00 i 13:00 SATI

VEČERA 18:00 i 19:00 SATI

VRIJEME RADA BLAGAJNE

SVAKI RADNI DAN 7:30 – 11:00 SATI

ZDRAVLJE

RADNO VRIJEME AMBULANTE

Prije podne: 7:00 – 13:30

Poslije podne 13:30 – 19:30

DR. VESNA DRAGOJA

Parni datumi – prije podne

Neparni datumi – poslije podne

DR. JAGODA GAŠPARI

Parni datumi – poslije podne

Neparni datumi – prije podne

TELEFON

Doktorica: +385 48 642 628

Sestra: +385 48 642 664

OBAVEZNO sa osobom ponijeti zdravstvenu knjižicu i dopunsku karticu

VAĐENJE LABORATORIJSKIH NALAZA I UZIMANJE MATERIJALA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE

Prema dogovoru s liječnikom

MJERENJE KRVNOG TLAKA

Utorak, srijeda, četvrtak, petak od 10:00 do 10:30 sati na 1. katu

KOTROLA ŠEĆERA U KRVI ZA OSOBE OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI

Zadnji petak u mjesecu u 6:00 sati na 1. katu

FIZIKALNO REKREATIVNE AKTIVNOSTI U DOMU

GRUPNA TJELOVJEŽBA ZA KORISNIKE DOMA

Svaki radni dan od 8:15 i 9:15 sati u trim dvorani

ELEKTROTERAPIJA

Prema dogovoru sa fizioterapeutom

VJERSKI SADRŽAJI

MOLITVENA GRUPA – srijeda, petak i nedjelja u 17:00 sati

SVETA MISA – svaki petak

ISPOVIJED – prvi petak u mjesecu