Obavijesti socijalne službe

GRUPNI RAD S KORISNICIMA

Sastanak upravljačkog tima i korisnika Doma – prvi tjedan u mjesecu

VRIJEME RADA SOCIJALNE SLUŽBE SA STRANKAMA

SVAKI RADNI DAN 8:00 – 11:00 SATI

VRIJEME POSJETA KORISNICIMA DOMA

8:00 – 21:00 SATI

VRIJEME SERVIRANJA OBROKA

DORUČAK: 8:00 – 9:00 SATI

RUČAK 12:30 – 14:00 SATI

VEČERA 18:30 – 20:00 SATI

VRIJEME RADA BLAGAJNE

SVAKI RADNI DAN 7:30 – 11:00 SATI

ZDRAVLJE

RADNO VRIJEME AMBULANTE

Prije podne: 7:00 – 13:30

Poslije podne 13:30 – 19:30

DR. VESNA DRAGOJA

Parni datumi – prije podne

Neparni datumi – poslije podne

DR. JAGODA GAŠPARI

Parni datumi – poslije podne

Neparni datumi – prije podne

TELEFON

Doktorica: +385 48 642 628

Sestra: +385 48 642 664

OBAVEZNO sa osobom ponijeti zdravstvenu knjižicu i dopunsku karticu

VAĐENJE LABORATORIJSKIH NALAZA I UZIMANJE MATERIJALA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE

Prema dogovoru s liječnikom

MJERENJE KRVNOG TLAKA

Utorak, srijeda, četvrtak, petak od 10:00 do 10:30 sati na 1. katu

KOTROLA ŠEĆERA U KRVI ZA OSOBE OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI

Zadnji petak u mjesecu u 6:00 sati na 1. katu

FIZIKALNO REKREATIVNE AKTIVNOSTI U DOMU

GRUPNA TJELOVJEŽBA ZA KORISNIKE DOMA

Svaki radni dan od 8:30 do 9:30 sati u trim dvorani

ELEKTROTERAPIJA

Prema dogovoru sa fizioterapeutom

GRUPNA TJELOVJEŽBA ZA ČLANOVE KLUBA “MARIŠKA”

Utorak 15:00 – 17:00 sati

Četvrtak 15:00 – 17:00 sati

VJERSKI SADRŽAJI

MOLITVENA GRUPA – srijeda, petak i nedjelja u 17:00 sati

SVETA MISA – svaki vikend

ISPOVIJED – prvi petak u mjesecu