Predavanje medicinske službe Doma

Predavanje medicinske službe Doma

Medicinska služba Doma održala je predavanje korisnicima na temu “Higijena ruku i pravilno nošenje zaštitnih maski”.