ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA DJELOVANJA

Poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica temelji se na zakonima i drugim propisima kojima se uređuje područje djelovanje i to na: