Čestitanje Uskrsa

Čestitanje Uskrsa

Ravnateljica Doma, gđa. Željka Koluder-Vlahinja, sa svojim suradnicama obišla je korisnike smještene u bolničkom i stanarskom dijelu te svima čestitala nadolazeći blagdan Uskrs.