Članovi Upravnog vijeća

Upravno vijeće

Krunoslav Vitelj
Predsjednik Upravnog vijeća
Ivica Suvalj
Član
Ivan Kostanjevec
Član
Štefica Sodar
Predstavnica radnika Doma
Terezija Horvat
Predstavnica korisnika Doma