Članovi Upravnog vijeća

Upravno vijeće

Krunoslav Vitelj
Predsjednik Upravnog vijeća
Ivica Suvalj
Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
Ivan Kostanjevec
Član
Branka Baronić
Član – predstavnica korisnika
Darko Stolnik
Član - predstavnik radnika