Fašnik u Domu

Fašnik u Domu

Dana 13. veljače 2018. godine proslavili smo još jedan fašnik u Domu. Dobrog raspoloženja nije nedostajalo, a obišli smo i korisnike bolničkog dijela.