Kalendar važnih događanja

Kalendar važnih događanja u 2024. godini

 • Godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu – 31.01.2024.
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu – 28.02.2024.
 • Izvješće o radu Doma za 2023. godinu – 31.03.2024.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.03.2024. godinu – 11.04.2024.
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za 2023. godinu – 31.03.2024.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.-30.06.2024.-10.07.2024.
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Doma za 2024. godinu 01.01.-30.06.2024. godinu – 31.07.2024.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2024. godinu –10.10.2024.

Kalendar važnih događanja u 2023. godini

 • Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu – 31.01.2023.
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu –28.02.2023.
 • Izvješće o radu Doma za 2022. godinu – 31.03.2023.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.03.2022. godinu – 10.04.2023.
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za 2022. godinu – 01.05.2023.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 1.1-30.06.2023.-10.07.2023.
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Doma za 2023. godinu 01.01.-30.06.2022. godinu – 10.07.2023.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2022. godinu –10.10.2022.