Kalendar važnih događanja

Kalendar važnih događanja u 2023. godini

 • Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu – 31.01.2023.
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu –28.02.2023.
 • Izvješće o radu Doma za 2022. godinu – 31.03.2023.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.03.2022. godinu – 10.04.2023.
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za 2022. godinu – 01.05.2023.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 1.1-30.06.2023.-10.07.2023.
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Doma za 2023. godinu 01.01.-30.06.2022. godinu – 10.07.2023.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2022. godinu –10.10.2022.

Kalendar važnih događanja u 2022. godini

 • Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu – 31.01.2022.
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu –28.02.2022.
 • Izvještaj o radu Doma za 2021. godinu – 31.03.2022.
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za 2021. godinu – 31.03.2022.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.03.2022. godinu – 11.04.2022.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godinu – 11.07.2022.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2022. godinu –10.10.2022.

Kalendar važnih događanja u 2021. godini

 • Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu – 31.01.2021.
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu – 28.02.2021.
 • Izvještaj o radu Doma za 2020. godinu – 31.03.2021.
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za 2020. godinu – 28.02.2021.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.03.2021. godinu – 10.04.2021.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu – 10.07.2021.
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu – 10.07.2021.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2021. godinu – 10.10.2021.

Kalendar važnih događanja u 2020. godini

 • Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu – 31.01.2020.
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu – 28.02.2020.
 • Izvješće o radu Doma za 2019. godinu – 28.02.2020.
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za 2019. godinu – 28.02.2020.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.03.2020. godinu – 10.04.2020.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godinu – 10.07.2020.
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe za 2020. godinu – 30.07.2020.
 • Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godinu – 09.10.2020.