“Koprivnica čita”

“Koprivnica čita”

Već tradicionalno sudjelovali smo na manifestaciji “Koprivnica čita”, ove godine u obliku flash moba. Flash mob je iznenadno i naizgled spontano okupljanje ljudi u određenom javnom prostoru i izvođenje kratkog performansa s efektnom porukom nakon čega se ljudi razilaze kao da se ništa nije dogodilo. Čitanje je trajalo 5 minuta, a bilo je popraćeno zvukovima glazbe za koju su se pobrinuli učenici Umjetničke škole “Fortunat Pintarić”.