“Kreativna korizma” u Domu Sveti Josip u Zagrebu

“Kreativna korizma” u Domu Sveti Josip u Zagrebu

Korisnica Branka Baronić predstavljala je naš Dom na manifestaciji “Kreativna korizma” koja se je održavala u Domu Sveti Josip u Zagrebu. Predstavljale su se tradicionalne uskrsne slastice, a mi smo pripremili težačku pogaču. Nakon izložbe radova, organizirana je radionica “Tradicionalni motivi u slanom tijestu”. Veselimo se ponovnim druženjima s ostalim korisnicima Domova.