Mjesečni sastanak s korisnicima – lipanj

Mjesečni sastanak s korisnicima – lipanj

U četvrtak je i ovog mjeseca održan mjesečni sastanak upravljačkog tima Doma s korisnicima. Ovog mjeseca razgovaralo se o posjetu naših korisnika domovima Pešćenica i Sveta Ana u Zagrebu. Ravnateljica je primijetila kako su ovi zagrebački domovi lijepo uređeni, pogotovo vrtovi i balkoni koji su puni cvijeća, pa je potaknula naše korisnike da i oni urede svoje balkone. Bilo je riječi i o jelovniku i zadovoljstvu korisnika prehranom. Socijalne radnice podsjetile su korisnike na tekuće događaje i promjene kojima se Dom mora prilagoditi, a bilo je riječi i o obilježavanju blagdana sv. Antuna sljedeći tjedan, kada će se pješice ići do crkve i u centar. Medicinska sestra podsjetila je korisnike na važnost kretanja, kao i održavanje osobne higijene.