NATJEČAJ – TAJNIK USTANOVE/PRAVNIK

Poziv,

za kandidate prijavljene na natječaj objavljen 16.02.2022.g., a čije su prijave uredne i

ispunjavaju formalne uvjete pozivaju se na razgovor.