Odluke upravnog vijeća za 2017. godinu

7. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 28.12.2017.

6. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 18.12.2017.

5. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 30.11.2017.

4. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 09.10.2017.

3. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 26.09.2017.

2. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 30.08.2017.

1. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 13.07.2017.