Odluke upravnog vijeća za 2019. godinu

29. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 13.12.2019.

28. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 04.12.2019.

27. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 23.09.2019.

– Odluka o udovoljavanju zamolbi T.Prvčić

26. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 22.07.2019.

25. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 24.06.2019.

24. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 12.06.2019.

23. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 15.04.2019.

22. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 13.03.2019.

21. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 21.02.2019.

20. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 11.02.2019.