Pobjednici Turnira Nada

Pobjednici Turnira Nada

Nakon održanog Turnira u društvenim igrama Nada, na mjesečnom sastanku s korisnicima u veljači podijeli smo medalje i poklone sponzora našim pobjednicima, a svi sudionici turnira dobili su i zahvlanice za sudjelovanje.

Pobjednici prema kategorijama:

DOMINO

1. Marija Mustač

2. Katica Jagić

3. Milka Horvat

PIKADO

1. Milica Pocza

2. Danilo Arko

3. Vinko Sambol

BELA

1. Đuro Rončević i Marijan Zima

2. Barbara Čolig i Danica Ostriž

3. Ruža Cmrk i Đorđe Vidaković

ČOVJEČE, NE LJUTI SE

1. Katarina Švegović

2. Katica Mikec

3. Anka Gal

ŠNAPS

1. Cvijeta Sebastijan

2. Vladimir Neuman

3. Marija Kotarac

MLIN

1. Milica Pocza

2. Miloš Mlađan

3. Tomo Ernečić

KUGLANJE

1. Ana Vukmanić

2. Vladimir Neuman

3. Cvijeta Sebastijan

ŠAH

1. Đuro Rončević

2. Vjekoslav Golub

3. Tomo Ernečić