Podjela voća Mariški

Podjela voća Mariški

Već tradicionalno naše su drage Mariške obišle korisnike bolničkog i stanarskog dijela te ih pritom darivale voćem.