Podjela voća Mariški

Podjela voća Mariški

Već tradicionalno naše su drage Mariške obišle korisnike stanarskog i bolničkog dijela te ih pritom darivale voćem.