Predavanje medicinske službe za korisnike

Predavanje medicinske službe za korisnike

Medicinska služba Doma, točnije sestre Štefica Sodar, Marija Cenkovčan Osman i Dora Kosanović, održale su predavanje korisnicima na teme sestrinstva i prehrane kod starijih osoba, osteoporoze te prevencije moždanog udara.