Predavanje o Miroslavu Krleži

Predavanje o Miroslavu Krleži

Recitatorska grupa Doma pripremila je zanimljivo predavanje o jednom od najvećih pisaca našeg doba, Miroslavu Krleži.