Pregled sklopljenih ugovora

Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljene su u EOJN RH (link – eojn.nn.hr/Oglasnik).

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 1.dio – ovdje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 2.dio –

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 1 – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2 – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2013. – 1.dio – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2013. – 2.dio – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2014. – 1.dio – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2014. – 2.dio – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2015. – 1.dio. – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2015. – 2.dio. – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2016. – 1.dio. – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2016. – 2.dio. – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2017. – 1.dio. – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma – 2017. – 2.dio. – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma s 31.12.2017. – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 2019. – 1.dio. – ovdje

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 2019. – 2.dio. – ovdje