PROTOKOL PRILIKOM POSJETA korisnicima Doma smještenim na Odjelu zdravstvene njege

Vrijeme posjeta svakim danom od 14 do 16 sati

• posjeta treba biti najavljena
• sve posjete se moraju evidentirati pri dolasku i odlasku
• svaki posjetitelj treba dezinficirati obuću i ruke
• svaki posjetitelj mora ispuniti izjavu
• prilikom ulaska u prostor posjetitelju je potrebno izmjeriti temperaturu
• ako posjetitelj ima temperaturu bit će zamoljen da svoju posjetu odgodi za neko drugo vrijeme
• posjetitelj treba imati svoju masku
• u koliko se posjeta realizira u sobi korisnika, a radi zaštite njegova zdravlja potrebno je što kraće zadržavanje (15-20 min)
• prilikom posjeta u sobu preporuča se da to bude samo jedna osoba
• svaki se posjetitelj i korisnik moraju pridržavati pravila socijalne distance