“Živjeti zdravo, živjeti sretno”

“Živjeti zdravo, živjeti sretno”

U četvrtak, 19. veljače, u posjet korisnicima došli su učenici 2. razreda srednje medicinske škole sa profesoricom Željkom Razman. Učenici su napravili prezentaciju i predavanje pod nazivom “Živjeti zdravo, živjeti sretno” sa osvrtom na unos soli u organizam, dijabetes, srčani udar te reumatoidni artritis uz savjete o aktivnostima u starijoj životnoj dobi a poklonili su korisnicima i plakat sa piramidom prehrane koju su sami izradili.