Fašnik u Domu

Fašnik u Domu

28.02.2017. proslavili smo još jedan fašnik u Domu. Veselju nije bilo kraja, a obišli smo i korisnike u bolničkom dijelu.