Izložba Likovne kolonije i završna fešta Mariški

Izložba Likovne kolonije i završna fešta Mariški