Natječaj

Poziv,

za kandidate prijavljene na natječaj objavljen 15.12.2021.g., a čije su prijave uredne i

ispunjavaju formalne uvjete pozivaju se na razgovor.