Pjesnički susret s Nevenkom Mihovilić

Pjesnički susret s Nevenkom Mihovilić

Pjesnički susret u Domu održala je gospođa Nevenka Mihovilić koja je predstavila svoju zbirku poezije Dragost vu srcu.