POSJETE KORISNICIMA

Posjete korisnicima dozvoljene su svaki dan prijepodne od 09:00 do 11:00 sati i poslijepodne od 14:00 do 17:00 sati. Posjetitelji su dužni za vrijeme posjete nositi zaštitnu masku.