Odluke upravnog vijeća za 2018. godinu

19. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 19.12.2018.

18. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 19.12.2018.

17. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 20.11.2018.

16. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 21.09.2018.

15. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 28.08.2018.

14. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 26.06.2018.

13. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 18.06.2018.

12. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 14.05.2018.

11. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 08.05.2018.

10. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 16.04.2018.

9. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 02.03.2018.

8. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica 30.01.2018.